Avís Legal

 

 

I. Usuaris

L'accés a i/o ús del lloc web de ESPIMSA atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserves alguna les presents condicions generals, així com les condicions particulars que si escau, completin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L'accés i l'ús del lloc web d'ESPIMSA atribueixen la condició d'usuari i comporten l'acceptació d'aquestes condicions generals i de les condicions particulars que puguin completar-les, modificar-les o substituir-les en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II. Ús, serveis i continguts del web

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Està prohibit l'ús del web amb fins il·lícits o lesius contra ESPIMSA o qualsevol tercer.

III. Modificació unilateral

ESPIMSA podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho consideri oportú l'estructura i disseny del web, i modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés o d'ús del web.

IV. Duració

La duració de la prestació del web i dels seus serveis és de caràcter indefinit. ESPIMSA es reserva el dret d'interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei web o de qualsevol dels serveis que l'integren.