Dinamització de la ciutat

Per Espimsa, aquesta unitat de negoci va significar una etapa molt inportant entre 1992-1998, doncs a la ciutat gairebé no existia  la figura d'una empresa dinamitzadora de comerç. A partir de 1992, ESPIMSA  passà a encarregar-se de l'organització e totes les fires de la ciutat i congressos. amb la construcció del Palau de Fires i Congressos i la creació d'ua nova empresa municipal. EMDE,  les nostres competències en aquesta línia  havien de ser traspassades a aquesta nova empresa, tot i que per demanda dels propis col.lectius i pel caire popular de les fires, ESPIMSA  segueix  tenint un paper fonamental i important en el desenvolupament local de la ciutat i la promoció destacant així como l'empresa dedicada a l'organització de fires i festes populars, a més de convertir-se en un gran motor dinamitzador al centre de la ciutat. Des d'ESPIMSA  contribuïm al dessenvolupament  econòmic de la ciutat , amb el disseny d'actuacions encaminades a satisfer les necessitats identificades. Coordinem i gestionem actuacions per ajudar al comerç d'una manera transversal, tenint en compte els interessos de totes les parts implicades.

 

fires i congressos