Una mica d'història

mercat CentralEl 19 de desembre de 1986 inicià la seva activitat mercantil el Servei Municipal de Mercats, SA, la primera empresa municipal de mercats creada a tot l'Estat espanyol. Fou creada per l'Ajuntament de Tarragona, el qual n'és l'únic accionista, aportant la quantitat dun mil.lio de pessetes. El funcionament és com el de qualsevol societat mercantil, amb plena autonomia respecte a l'Ajuntament.

La seva activitat consistia a administrar i gestionar els mercats municipals de la ciutat: Mercat Central, Mercat de Torreforta i Mercat del Fòrum.

L'ajuntament es reservà per imperatiu legal l'atorgació de les concessions  administratives de les parades i totes les moficacions susceptibles en la titularitat de les mateixes. El Servei Municipal de Mercats de Tarragona SA  es responsabilitzà de la gestió d'aquests mercats, amb vocació de servei públic i , per tant, d'atenció als ciutadans.

sostre mercat CentralDos anys més tard, l'any 1988, l'Ajuntament satisfet  per la gestió dels mercats municipals , traspassa a l'empresa  la gestió dels Mercats Periódics : els Mercadets.

L'empresa realitzà una reconversió profunda dels mercadets municipals, començant per una reordenació apropiada de les parades i ajustada a cadascun dels seus entorns i conferint-li els trets  necessaris per a donar a l'usuari el millor servei possible.

Durant els anys següents,  el nombre de mercadets fou ampliat fins arribar als 12 que l'empresa gestiona en l'actualitat i que són:

Corsini dimarts, Corsini dijous, Sant Quadrat, Mercat Artesà d'Alimentació, Fòrum Dimecres, Fòrum Dissabte, Mercadet de Brocanters, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, Sant Salvador i Bonavista.

Mercat del fòrum

ESPIMSA gestiona doncs, 2376 parades en el total dels mercadets de la ciutat, amb un volum molt important de
clients.