Una mica d'història

fira de l'olifira d'abril L'any 1992, el Ple de l'Ajuntament va aprovar que l'empresa s'encarregués de la gestió de les mostres i esdeveniments de la ciutat. D'aquesta manera l'empresa consolida la rendibilitat dels seus recursos amb la gestió de les Fires Municipals. En aquesta nova línea d'explotació, i en els següents anys, l'empresa  realitza la gestió de fires i mostres així com l'organització de congressos amb resultats més que positius.

Continuant amb aquesta política d'expansió i diversificació de la inversió, alhora que intensificant  la millora en la gestió dels recursos municipals , l'empresa comença  l'any 1993 l'explotació d'aparcaments amb la construcció de l'Aparcament Battestini.

aparcament Battestinimercadet del FòrumL'any 1994, l'empresa canvia de denominació i passa a dir-se ESPIMSA (Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, SA) com a conseqüència de la diversificació de línies d'explotació cap a altres sectors vinculats amb els serveis que les empreses municipals ofereixen als ciutadans.

L'any 1998, cinc anys més tard i, fruit d'una vella demanda de l'entorn del Mercat Central (tant de comerços com de veïns),  l'empresa construeix un aparcament subterrani, davant del Mercat Central amb una capacitat per a 420 vehicles, el 25% de les quals es destina a la venda i la resta a la rotació. Aquesta obra va suposar la primera fase per a la futura reconversió del mercat, i la demostració de la capacitat de l'empresa per construir i gestionar aparcaments a la ciutat de Tarragona.

L'any 2000, l'empresa construeix un aparcament de superfície als terrenys colidants  del mercat de Bonavista, amb capacitat per a 708 vehicles, que suposà un gran avenç per mantenir el mercadet com a líder en nombre de parades i en oferta comercial, i com a punt estratègic per la gran afluència de turisme a nacional i internacional. L'ampliació de l'oferta d'aparcament va ser clau per mantenir l'èxit d'aquest gran mercadet.

 

aparcament BonavistaAparcament Joan XXIIIL'any 2001, Espimsa guanya tres dels quatre concursos de l'Ajuntament per a la construcció i explotació d'aparcaments a la ciutat de Tarragona. És evident que aquest resultat fou fruit del treball constant i el continu esforç per equipar l'empresa a la competitivitat del sector privat. Els tres aparcaments eren els de Joan XXIII, President Companys i avinguda Catalunya. Cal dir  que ESPIMSA  va constituir per a cadascun dels tres aparcaments, una UTE  amb l'empresa LUBASA.  A l'inici, Espimsa hi participa amb un 60% a cada aparcament i Lubasa hi participa amb un 40%.

Posteriorment , al desembre de 2005  , ESPIMSA rebaixa la seva participació en un 50% , passant a ser aquesta d'un 10 % per cada un dels aparcaments.

 

L'any 2007, fent un gran pas endavant, l'empresa  supera el seu gran repte: convertir el Mercat Central en un referent de la ciutat potenciant-lo com a motor dinamitzador del comerç del centre de la ciutat. El 16 d'octubre del 2007 va obrir les portes el Mercat Provisional, el qual assegura la continuïtat del servei públic mentres durin les obres de remodelació de l'edifici del Mercat Central.