Política de protecció de dades

 protecció de dadesESPIMSA garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Els usuaris accepten que les dades personals que facilitin siguin objecte de tractament i s'incloguin en els fitxers automatitzats existents a l'empresa. Les dades personals s'utilitzaran amb l'exclusiva finalitat d'enviar informació comercial i d'altres serveis propis d'ESPIMSA. 

 

Per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació que legalment els corresponen, els usuaris poden utilitzar qualsevol dels canals de comunicació amb l'empresa.