Què fem

 1. que fem Gestionem els mercats municipals de la ciutat, modernitzant-los i adequant-los als hàbits i tendències actuals de la demanda.

 2. Gestionem les àrees comercials periòdiques (els mercadets) amb paràmetres de comerç modern, tant en l'aspecte d'infraestructures com en el comercial.

 3. Gestionem una important quota de places d'aparcaments municipals per oferir un millor servei al ciutadà i estudiem i planifiquem les necessitats d'aparcament, per projectar les places necessàries per satisfer la demanda .

 4. Fomentem les tradicions pròpies de la ciutat i participem activament en esdeveniments culturals com ara :

  • Organització i gestió del mercat tradicional nadalenc.
  • Organització del mercat de l'artesania. Promoció de la Festa de l'Oli, amb el foment de la D.O. Protegida Siurana.
  • Organització de la mostra folklòrica de cases regionals.
 5. Organitzem congressos i trobades de manera integral, ja que disposem de l'estructura i la capacitat necessàries per assegurar-ne l'èxit.