Qui som

espimsaESPIMSA, Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, S.A., és una empresa 100% municipal creada amb la voluntat de gestionar serveis públics del municipi relacionats amb el comerç periòdic i sedentari, aparcaments i activitats socioculturals.

La nostra empresa neix amb la intenció de facilitar serveis a la ciutadania, com a eix dinamitzador del comerç urbà, utilitzant criteris empresarials en la gestió econòmica, amb la implantació d’una estructura flexible amb un organigrama similar al de l’empresa privada i garantint la màxima eficàcia d’ESPIMSA com a empresa de serveis i instrument bàsic de progrés per a la ciutat.

Tant els mercats d’alimentació com els efervescents mercadets creen un impacte econòmic molt important dins el sector comercial de la ciutat. La creació de noves places d’aparcament suposa una millora en les infraestructures i serveis que ofereix la nostra ciutat, amb noves tècniques de gestió cada vegada més eficients.

ESPIMSA s’encarrega de promoure , organitzar i coordinar diversos esdeveniments socioculturals com a resposta al nostre compromís amb la ciutat.

Aquestes actuacions d’àmbit local ens permeten atendre la demanda actual i potencial de la població de Tarragona.

Projecte remodelació mercat Central