Taulell d'anuncis

 Concurs humanització plaça Corsini

25/11/2020 12:38

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
  Bases humanització plaça Corsini(Pdf, 675Kb)
  Annex II àmbit principal actuació (Pdf, 264Kb)
  Annex II situació sabata previsió pèrgola (Pdf, 9,6Mb)
  Annex II afectació bombers i parades (Pdf, 1,4Mb)
 2591-05-PAVI-DO-V0 - Standard (Zip, 4,2Mb)
 Llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA (Pdf, 684Kb)
 2on. llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA (Pdf, 907Kb)
 3er. llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA (Pdf, 907Kb)
 2591-PM-ALZADOS-v3 (Dwg, 1.2Mb)

 Normativa bàsica pels mercadets de venda no sedentària al municipi de Tarragona durant el periode de la pandèmia COVID-19

08/09/2020 11:45

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
  Normativa pels venedors de fruita i verdura (Pdf, 1243Kb)
  Normativa para los vendedores de fruta y verdura (CAST) (Pdf, 1345Kb)
  Normativa pels venedors de roba i complements (Pdf, 1283Kb)
  Normativa para los vendedores de ropa y complementos (CAST) (Pdf, 1345Kb)

 Pla acció per a concessionaris/es mercats públics Tarragona

08/09/2020 11:45

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

D'acord amb el Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT  per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de juliol de 2020 , s'ha fet una adaptació per al seu compliment per a tots/tes concessionaris/es que desenvolupen la seva activitat econòmica als Mercats Públics de Tarragona.

Documents associats:
Pla acció per a concessionaris/es mercats públics Tarragona (Pdf, 688Kb)

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA

19/06/2020 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA (Pdf, 1 Mb)
Anunci relació provisional d'admesos (Pdf, 448 Kb)
Anunci valoració i nomenació (Pdf, 440 Kb)

Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir l'adjudicació del contracte pel suport tècnic, jurídic i administratiu a l'organització de la fira d'abril 2020

5/3/2020 14:30

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats :
Anunci interpretació bases selecció gerent (Pdf, 517 Kb)
ANNEX I Model Declaració Responsable (Pdf, 961 Kb)

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de director/a del Mercat Central

7/3/2017 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats: Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de director/a del Mercat Central de Tarragona (Pdf, 1188,46 Kb)

Anunci relació provisional de persones admeses i excloses(Pdf, 178,62 Kb)

Anunci resultat del procés: valoració i nomenament (Pdf 122 Kb)

Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona

22/12/2016 09:24

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Documents associats: Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona (Pdf, 653,69 Kb)