Taulell d'anuncis

 Renovacions de les concesions de parades dels mercats no sedentaris de la ciutat de Tarragona

08/02/2021 13:00

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documentació relacionada amb les renovacions:
  Instància de renovació de parades(Pdf, 67Kb)
  Documentació renovació mercadets (Pdf, 225Kb)
  Declaració responsable (Pdf, 219Kb)
 Autorització de representació (Pdf, 14Kb)
 Clàusula de protecció de dades (Pdf, 424Kb)

 Concurs humanització plaça Corsini

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
 Bases humanització plaça Corsini(Pdf, 675Kb)
  Annex II àmbit principal actuació (Pdf, 264Kb)
  Annex II situació sabata previsió pèrgola (Pdf, 9,6Mb)
  Annex II afectació bombers i parades (Pdf, 1,4Mb)
 2591-05-PAVI-DO-V0 - Standard (Zip, 4,2Mb)
 Llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA (Pdf, 684Kb)
 2on. llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA (Pdf, 907Kb)
 3er. llistat de preguntes i respostes en relació a les BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER LA HUMANITZACIÓ DE LA PLAÇA CORSINI DE TARRAGONA (Pdf, 907Kb)
 2591-PM-ALZADOS-v3 (Dwg, 1.2Mb)

 

 Normativa bàsica pels mercadets de venda no sedentària al municipi de Tarragona durant el periode de la pandèmia COVID-19

08/09/2020 11:45

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
  Normativa pels venedors de fruita i verdura (Pdf, 1243Kb)
  Normativa para los vendedores de fruta y verdura (CAST) (Pdf, 1345Kb)
  Normativa pels venedors de roba i complements (Pdf, 1283Kb)
  Normativa para los vendedores de ropa y complementos (CAST) (Pdf, 1345Kb)

 Pla acció per a concessionaris/es mercats públics Tarragona

08/09/2020 11:45

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

D'acord amb el Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT  per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de juliol de 2020 , s'ha fet una adaptació per al seu compliment per a tots/tes concessionaris/es que desenvolupen la seva activitat econòmica als Mercats Públics de Tarragona.

Documents associats:
Pla acció per a concessionaris/es mercats públics Tarragona (Pdf, 688Kb)

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA

19/06/2020 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA (Pdf, 1 Mb)
Anunci relació provisional d'admesos (Pdf, 448 Kb)
Anunci valoració i nomenació (Pdf, 440 Kb)

Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir l'adjudicació del contracte pel suport tècnic, jurídic i administratiu a l'organització de la fira d'abril 2020

5/3/2020 14:30

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats :
Anunci interpretació bases selecció gerent (Pdf, 517 Kb)
ANNEX I Model Declaració Responsable (Pdf, 961 Kb)

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de director/a del Mercat Central

7/3/2017 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats: Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de director/a del Mercat Central de Tarragona (Pdf, 1188,46 Kb)

Anunci relació provisional de persones admeses i excloses(Pdf, 178,62 Kb)

Anunci resultat del procés: valoració i nomenament (Pdf 122 Kb)

Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona

22/12/2016 09:24

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Documents associats: Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona (Pdf, 653,69 Kb)